17:46:25 - 02 مرداد 1403

کلینیک و جراحی محدود تدبیر

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 با توجه به اینکه بستر اینترنت در مراکز روستایی وجود ندارد ، جهت رعایت حال اینگونه بیماران این مرکز اقدام به راه اندازی نوبت گیری تلفنی نموده است ، این بیماران جهت دریافت نوبت ، یک روز قبل از ساعت 7 صبح با شماره های ذیل با پیش شماره 044 با کلینیک تماس گرفته و اقدام به رزرو نوبت خود نمایند. لازم به ذکر است نوبت گیری از طریق تلفن بصورت رایگان انجام می شود.


تنظیمات قالب