19:21:02 - 02 مرداد 1403

کلینیک و جراحی محدود تدبیر

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

فلوچارت راهنمای نوبت گیری از کلینیک تدبیر

اگر در خصوص نحوه رزرو نوبت از درمانگاه های تدبیر مشکل دارید با استفاده از فلوچارت ذیل ، به راحتی می توانید از کلینیک تدبیر نوبت بگیرید.

تنظیمات قالب