19:12:01 - 02 مرداد 1403

کلینیک و جراحی محدود تدبیر

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

لیست بیمه های طرف قرارداد کلینیک تدبیر:


  1. -خدمات درمانی سلامت (کارکنان دولت ، سایر اقشار-ارجاعی ، سایر اقشار ، روستائی و همگانی)

 

  1. -تامین اجتماعی خاص و عادی

 

  1. -نیروهای مسلح عادی و جانبازان

 

  1. -بانک ها (صادرات ، ملی ، تجارت ، سپه ، کشاورزی )

 

  1. -سازمان آب منطقه ایی

 

  1. -زندان مرکزی

 

-هواپیمایی هما

 

  1. -کانون سردفتران

 

  1. -شرکت نفت خاص و عادی

 

  1. -صدا و سیما عادی و بازنشسته

 

  1. -بیمه ایران و سینا

 

  1. -برق منطقه ای آذربایجان غربی

 

 1. -اتباع خارجی

 2.  

تنظیمات قالب