18:34:16 - 02 مرداد 1403

کلینیک و جراحی محدود تدبیر

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

لیست خدمات کلینیک تدبیر

 

  1.  

   پاراکلینیک:

    

   * رادیولوژی ، سونوگرافی

  2. * آزمایشگاه
  3.  
 1.  

   

تنظیمات قالب