18:34:03 - 02 مرداد 1403

کلینیک و جراحی محدود تدبیر

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

معرفی کمیته های کلینیک تدبیر


 1.  لیست کمیته های مرکز:


 2.  

    1. 1-کمیته رهبری و مدیریت

  1. 2- کمیته مدیریت خط حوادث و بلایا
  2.  
  3. 3- کمیته فناوری اطلاعات سلامت و آی تی
  4.  
  5. 4- کمیته بهداشت محیط و حرفه ایی
  6.  
  7. 5- کمیته اخلاق بالینی
  8.  
  9. 6- کمیته مرگ و میر
  10.  
  11. 7- کمیته عفاف و حجاب
  12.  
  13. 8- کمیته تجهیزات پزشکی
  14.  
  15. 9- کمیته دارو و درمان
  16.  
  17. 10- کمیته ایمنی
  18.  

   

تنظیمات قالب