English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٠٢ خرداد ١٤٠١
مجید رادمنش
متخصص اعصاب و روان
روانپزشکی، مشاوره های تخصصی خانوادگی، بیماری های اعصاب و روان، درمان دارویی و غیر دارویی بیماری های روانپزشکی

دکتر رحیم خلیل زاده
متخصص اعصاب و روان
حوزه های تخصص: روانپزشکی، مشاوره های تخصصی خانوادگی، بیماری های اعصاب و روان
دکتر صفر حامدنیا
متخصص: اعصاب و روان
حوزه های تخصص: روانپزشکی، مشاوره های تخصصی خانوادگی، بیماری های اعصاب و روان