English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٠٢ خرداد ١٤٠١
دکتر پویا اسلام پور
فوق تخصص خون و سرطان بالغین
هماتولوژی، انکولوژی، پیوند مغز استخوان، شیمی درمانی سرطانهای خون، لنفوم، تومور های توپر تمام قسمت های بدن
دکتر رحیم اصغری
فوق تخصص خون و سرطان بالغین
پیوند مغز و استخوان ، هماتولوژی، انکولوژی، شیمی درمانی داخل نخاعی، انجام آسپیراسیون و بیولوژی مغز استخوان ، کلیه تومور های بدخیم شامل لوسمی های حاد و مزمن


دکتر سعید رضوی دیزجی
فوق تخصص خون و سرطان بالغین
هماتولوژی، انکولوژی، شیمی درمانی داخل نخاعی، انجام آسپیراسیون و بیولوژی مغز استخوان