English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٣ آذر ١٣٩٩
فرهاد بهزادی
متخصص : داخلی
زمینه های تخصص:بیماریهای داخلی، غدد ، گوارش ، ریه ، کلیه ، روماتولوژی ، کنترل بیماریهای دیابت، تیروئید و فشارخون
هدیه رضایی
متخصص : داخلی
زمینه های تخصص:داخلی، عفونی، گوارش، ریه، خون، غدد،کلیه،روماتولوژی
مهسا نصیرزاده
متخصص : داخلی
زمینه های تخصص:بیماری های داخلی، غدد، گوارش، کنترل بیماری های دیابت، تیروئید و فشارخون


مریم یحیی پور
متخصص : داخلی
زمینه های تخصص:بیماری های داخلی، غدد، گوارش، کنترل بیماری های دیابت، تیروئید و فشارخون