English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٠٢ خرداد ١٤٠١
فرهاد بهزادی
متخصص : داخلی
زمینه های تخصص:بیماریهای داخلی، غدد ، گوارش ، ریه ، کلیه ، روماتولوژی ، کنترل بیماریهای دیابت، تیروئید و فشارخون
هدیه رضایی
متخصص : داخلی
زمینه های تخصص:داخلی، عفونی، گوارش، ریه، خون، غدد،کلیه،روماتولوژی