English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٣ آذر ١٣٩٩
دکتر جواد زینالی
فوق تخصص بیماریهای کلیه (نفرولوژی)
زمینه های تخصص:بیماری های داخلی کلیه و فشار خون
دکتر لاله جعفری
فوق تخصص بیماریهای کلیه (نفرولوژی)
زمینه های تخصص:بیماری های داخلی کلیه و فشار خون