English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٠٢ خرداد ١٤٠١
رضا فرامرززاده
متخصص : قلب و عروق
زمینه های تخصص:بیماری های قلبی و عروقی، MSCT عروق مرکزی
امیر میکائیل وند
 متخصص : قلب و عروق
زمینه های تخصص:بیماری های قلب و عروق، اکوکاردیوگرافی، آنژیوگرافی، تست ورزش، هولتر ریتم، هولترفشار، الکتروکاردیوگرافی
علی سلیمانی
 متخصص : قلب و عروق
زمینه های تخصص:بیماری های عروق کرونر، تنظیم فشار خون، تست ورزش ، اکو کاردیوگرافی، آنژیوگرافی عروق کرونر و آنژیوگرافی عروق محیطی
ناصر خلیلی
متخصص : قلب و عروق
زمینه های تخصص:بیماری های قلبی و عروقی، MSCT عروق مرکزی
رضا حاجی زاده
متخصص : قلب و عروق
زمینه های تخصص:بیماری های قلبی و عروقی، MSCT عروق مرکزی


بهزاد رحیمی
متخصص : قلب و عروق
زمینه های تخصص:بیماری های قلبی و عروقی، MSCT عروق مرکزی، فشار خوننگار جعفری
متخصص : قلب و عروق
زمینه های تخصص: قلب و عروق
مریم فرامرزپور
فوق تخصص  : قلب و عروق بالغین
زمینه های تخصص:قلب و عروق بالغین