English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٠٢ خرداد ١٤٠١
امیر نسیم فر
فوق تخصص: عفونی کودکان و اطفال
زمینه های تخصص: اطفال و بیماری های عفونی و گرمسیری کودکان
دکتر ابراهیم صادقی
فوق تخصص : عفونی اطفال و کودکان
زمینه های تخصص:اطفال و بیماری های عفونی و گرمسیری کودکان
دکتر محمد کرمی یار
فوق تخصص : عفونی اطفال و کودکان
زمینه های تخصص:اطفال و بیماری های عفونی و گرمسیری کودکان