English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٣ آذر ١٣٩٩

 • درمانگاه ارتوپدی


   دکتر علی تبریزی
   متخصص : ارتوپدی
   حوزه های تخصص: درمان بیماری‌ها و اصلاح ناهنجاری‌های مربوط به استخوان‌ها و مفاصل

   دکتر میر بهرام صفری
   متخصص : ارتوپدی و فلوشیپ ستون فقرات
   حوزه های تخصص: جراح استخوان و مفاصل، تعویض مفصل، ستون فقرات، آرتروسکوپی

   دکتر نسرین نوائی فر
   متخصص : ارتوپدی
   حوزه های تخصص: درمان بیماری‌ها و اصلاح ناهنجاری‌های مربوط به استخوان‌ها و مفاصل

   دکتر حسن طالب
   متخصص : ارتوپدی
   حوزه های تخصص: درمان بیماری‌ها و اصلاح ناهنجاری‌های مربوط به استخوان‌ها و مفاصل

 • درمانگاه ارتوپدی


   دکتر علی تبریزی
   متخصص : ارتوپدی
   حوزه های تخصص: درمان بیماری‌ها و اصلاح ناهنجاری‌های مربوط به استخوان‌ها و مفاصل

   دکتر میر بهرام صفری
   متخصص : ارتوپدی و فلوشیپ ستون فقرات
   حوزه های تخصص: جراح استخوان و مفاصل، تعویض مفصل، ستون فقرات، آرتروسکوپی

   دکتر نسرین نوائی فر
   متخصص : ارتوپدی
   حوزه های تخصص: درمان بیماری‌ها و اصلاح ناهنجاری‌های مربوط به استخوان‌ها و مفاصل

   دکتر حسن طالب
   متخصص : ارتوپدی
   حوزه های تخصص: درمان بیماری‌ها و اصلاح ناهنجاری‌های مربوط به استخوان‌ها و مفاصل